תוכנית אימונים חודשית Bootylicious

₪99 חודש

תוכנית אימונים שנתית Bootylicious

₪79 12X חודשים

תוכנית אימונים חצי שנתית Bootylicious

₪85 6x חודשים